VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

ARAZİ SEVDALISI AKP’YE, SERMAYEYE VE KENTSEL DÖNÜŞÜME DUR DEMEK İÇİN!

Yazar Nazir Kapusuz – SHD

Önce özelleştiriyorlar, sonra sermaye için cazip geniş araziler üretiyorlar. Özelleştirilecek kadar kârlı olmayan hizmetleri ve üretimleri ise tasfiye ediyorlar ya da  kent dışına çıkarıyorlar. Yaşadığımız mahalleleri “kentsel dönüşüm” ile yıkıyorlar…

Bütün bunlar kentin kıymetli arazilerinin hazin bir öyküsü değil elbet. Siyasi iktidar, bu kapitalist ve sonsuz piyasacı yeminini geleceğimiz üzerinden gerçekleştiriyor.
Artık bütün bu “zora” dayalı müdahalelere dur demenin vaktidir.  
Bahçelievler Fizik Tedavi Hastanesi, Lepra Hastanesi, PTT Hastanesi, Reşitpaşa Körler Okulu, Kabataş Erkek Lisesi, Paşakapısı İlköğretim Okulu, Beyoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Fatih İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ortaköy Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yerleşkesi ve nice eğitim ve sağlık kurumları, kimseye hesabı verilmeksizin bir bir yatırımcının eline konulmaktadır. Hiç kimsenin buna hakkı ve gücü yoktur!
Düşünün İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi artık eski yerinde olmayacak. Çalışanı, hastaları, araştırmacısı, hocalarıyla adeta kent dışına sürgün edilecektir. Bu karar alınırken sağlıkla ilgili tek bir örgütün fikri dahi alınmıyor.
Bütün bunlardan geriye ne mi kalıyor? Boşalan “kıymetli” araziler. Bu araziler bir bir sermayedarlara peşkeş çekiliyor. Onların bütün hünerleri ise bu arazilerden alışveriş merkezleri yapmaktır.
Kentsel arazinin değeri arttıkça kentlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, fabrikalarımızı, işyerlerimizi, parklarımızı, içinde yaşadığımız evi, toplumsal hizmet üreten kamu kuruluşlarını kaybeder olduk. Sulukule, Tarlabaşı, Fener-Balat, Ayvansaray ve kent emekçilerinin yaşadığı gecekondu alanları kentsel dönüşüm projeleri ile yatırımcılara pay ediliyor. Tarihsel değerler, toplumsal ihtiyaçlar ve birikimler, kültür ve sanat, mimari miras ve diğer her şey bir alışveriş merkezine eşdeğer kılındı. İnsanlık için tahribat, düşmanlık, ayrımcılık üreten kapitalizmin iktidardaki temsilcisi AKP ve onun destekçisi olan sermayenin tüm yaratıcılığı bir alışveriş merkezinden ibarettir.
Bunların emeğe, tarihe, doğaya vereceği ne olabilir ki?
Biz ayrımcılığı önce ırk, cinsiyet, dil-din üzerinden öğrendik. Şimdi bu ayrımcılık hayatımızın diğer alanlarını da istiyor. Toplumsal ihtiyaçlara erişmemiz engelleniyor.
Piyasa sadece para demek değildir. Piyasa sonsuz rekabet demektir. Oysa biz rekabetin savaş olduğunu biliyoruz. Marketlerde ilaç satacak kadar gözü kara olduğunu da! Rekabet ve barış bir arada olamaz, olamadı da.
Kapitalizmin tarihine bir bakalım. Bu tarih, çöp olmuş, değersizleşmiş coğrafyaların, kentlerin; evlerin; değeri arazisinden ibaret okulların, hastanelerin, fabrikaların, tarlaların tarihidir. Biz bu tarihe ortak olmak istemiyoruz.
Tekel işçilerinin eylemi bize çok şey söylemektedir. Onlar sadece işlerini kaybetmiyorlar. Çocuklarının eğitime erişim hakkını, ailelerinin nitelikli kamusal sağlık hizmetine erişebilme olanağını kaybediyorlar
Kapitalist rekabetin uygulayıcısı AKP ayrımcıdır! Önce parası olmayanı, sonra sözü ve gücü olmayanı ayırmakta tereddüt etmemiştir. Hiç kimse bu sistemin “engellisi” olmayacaktır!
Sosyal Haklar Derneği bütün yurttaşları ve sosyal (toplumsal) haklar mücadelesinin tüm örgütlerini; sözümüz ve gücümüz var demek için; özelleştirmeler ile oluşan ayrımcılığa; dışlamaya; kent dışına sürülmeye ve toplumsal hizmetlere “engelli erişime” hayır demek için bir araya gelmeye çağırıyoruz!
TOPLANTI YERİ VE SAATİ:
Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu  İpek Sokak – Taksim
15.01.2009 saat 18:30
☎ 0 216 3297675  e-posta: sosyalhaklar@yahoo.com  💻 www.sosyalhaklar.org

👣 Mithatpaşa Caddesi Başak Sok No:5/3 Çakmak-Ümraniye 📌İstanbul  📫 bercene@yahoo.com
Yorumlar