VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Antikapitalistler: Kazanılmış haklarımızı birleşik mücadeleyle savunalım!

Antikapitalistler platformu, bu hafta görüşülmeye
başlanan işçi karşıtı kanun teklifinin hedefinde olan kazanılmış
hakları savunma çağrısı yaptı.

Antikapitalistler platformunun açıklaması:
AKP iktidarı işçilerin kazanılmış haklarına saldırmaya devam ediyor.
Bu hafta mecliste görüşülmeye başlanan bir kanun teklifine göre, 2021
yılı Haziran sonuna kadar, işverenler istedikleri çalışanlarını
“ücretsiz izne” çıkarmaya devam edebilecekler.
İşçiler ücretsiz izin döneminde asgari ücretin yarısından az olan
günlük 38 TL alabilecek, bu ücrete çalışmak istemeyip işten ayrılmak
isteyen işçiler kıdem ve ihbar tazminatlarını yakmış olacaklar.
Milyonlarca işçi ve işçi ailesi, salgın döneminde başlayan bu
uygulama ile günlük 38 TL’ye geçinmeye çalışacak. Açlık sınırının işçi
aileler için günlük 80 TL olduğu bir dönemde, bu yasa işçileri gerçek
anlamda sefalete mahkûm etmek demektir.
Ücretsiz izin, mevcut yasalarda, ancak işçinin talebi üzerine ve çok
sınırlı olarak kullanılan bir izin türüdür. Ücretsiz iznin bu şekilde
işverenin keyfine kalmış bir şekilde düzenlenerek yasal hale
getirilmesi, işçi sınıfının en temel kazanımlarından olan, ücret ve
tazminat alma hakkına doğrudan bir saldırıdır.
AKP iktidarı işsizlik fonunu işverenlere destek fonu olarak
kullanmaya devam ediyor. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde fondan
harcanan 34,7 milyar TL’nin 29,1 milyar TL’si patronlara ödendi.
Hükümet işçi sınıfına yönelik saldırılarında durmak bilmiyor. Yine
meclise gönderilen ve birkaç ay sonra görüşülecek bir pakette, kıdem
tazminatı fonu ve kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin düzenlemeler
bulunuyor. Düzenleme ile kıdem tazminatının fona devri
gerçekleştirilecek. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için ‘belirli
süreli iş sözleşmesi’ yapılabilecek. İşverenler bu işçileri süre sonunda
işten attığında, tazminat veya işe iade hakları olmayacak.
Türkiye’ye AKP iktidarından daha sermaye bekçisi bir hükümet gelmedi.
İktidarın bazı yasa önerileri, işveren kesiminin talebi olmadığı halde
gündeme gelebiliyor.
Kısaca diyoruz ki;
• Ücretsiz izin uygulaması meşrulaştırılamaz. Ücretsiz izin aynı
zamanda işçiler için işten ayrılma yasağıdır, işçi haklarının gasp
edilmesidir.
• İşsizlik fonu patronlar için değil, işsiz işçiler için kullanılmalıdır.
• Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, dokunulamaz.
• Belirli süreli iş sözleşmesi, işverenlerin işçileri keyfi işten atması demektir, kabul edilemez.
Antikapitalistler olarak sendikaları ve işçi örgütlerini acilen işçi
düşmanı bu yasa tasarılarına karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.
Topyekûn saldırıya karşı topyekûn mücadelenin, birleşik mücadelenin tam zamanı.

Kaynak: marksist.org

Yoruma kapalı.