VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

Afganistan üzerine ortak açıklama

‘Devrimci Demokrasi’ Örgütü , Hindistan.

Emek Partisi (Toufan), İran.

Pakistan Mazdoor Mahaz.

24 Ocak 2022.

Hindistan, İran ve Pakistan’ın aşağıda imzası bulunan Marksist Leninist Örgütleri, ABD işgal güçlerinin Afganistan’dan sürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkelerin “insani” veya “devrimci” her türlü bahaneyle saldırı ve işgaline karşı çıkıyoruz ve sömürgeci saldırganlığın ve işgalin doğasını, hangi biçimde olursa olsun gerici olarak değerlendiriyoruz.

ABD’nin Afganistan’ı işgali kadınlara demokrasi ve özgürlük getirmedi ve bunun yerine yoğun ABD ve NATO askeri operasyonları aracılığıyla kuklaları dışında toplumun tüm kesimlerine zarar verdi. Ülke emperyalist güçler tarafından işgal altındayken toplumun demokratikleşmesinden ve kadınların özgürleşmesinden bahsetmenin anlamı olamaz.Afganistan halkı ister eski revizyonist SSCB ister ABD tarafından olsun, emperyalist işgale karşı ısrarla savaştı.  ABD emperyalizmi Afganistan’da, dünya halkları ve özellikle bölge için stratejik sonuçları olan büyük bir yenilgiye uğradı. ABD’nin işgal güçlerinin bölgedeki bu yenilgisi ve bölgeden çıkarılması, halkların ve ülkelerinin kalkınmasının çıkarınadır.

Afganistan’a barışın dönüşü, şu anda komşu ülkelerde yaşayan mültecilerin evlerine dönmelerini sağlayacaktır.

Bu mücadelelerden ortaya çıkan rejim, yani Taliban, komplo teorisyenlerinin görüşlerinin aksine Amerika Birleşik Devletleri’nin kuklası değildir. ABD ile yaptığı uzun müzakerelerde, Taliban her zaman ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi çağrısında bulundu ve ABD’nin Afganistan’daki kukla rejimleriyle müzakere etmeyi hiçbir zaman kabul etmedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleriyle ilişki kurma girişimleri, Taliban’ı kukla bir rejim durumuna getirmez. Aynı zamanda, Taliban’ın tarihsel olarak demokrasiye ve özellikle kadınların, etnik ve dini azınlıkların haklarına karşı olan kökten dinciliğe dayandığını kabul etmek de önemlidir.

Afganistan’da az sayıda şehir merkezi vardır, ancak Afganistan toplumunun ekonomik yapısı esas olarak feodal üretim ve hayvancılık ilişkilerinin hüküm sürdüğü kabileseldir. İnsanların hayatlarını yöneten kültür, kabilesel ve dinden kaynaklanan feodal niteliktedir. Afganistan’ın geri kalmışlığıyla mücadele, toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğin korunmasını, kadınların toplumun siyasi, ekonomik ve kültürel kurumlarına geniş katılımını, toprak reformu sorununun çözülmesi ve milliyetlerin haklarının tanınması ve benzerlerini gerektirir.

Afganistan’da bağımsızlık, farklı etnik yapılar arasında birlik, demokrasi, barış ve adil kalkınmanın sağlanmasının ön koşulu, kadınlar ve azınlıklar da dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yeterli temsili ile evrensel oy hakkına dayalı bir Kurucu Meclis’in demokratik bir anayasa taslağı hazırlamaya çağrılmasıdır.

Afganistan’daki emperyalist güçlerin varlığı, Afganistan’da ve bölgede ilerleme ve gelişmenin önünde bir engeldi. Son gelişmeler Afganistan’ı işgalci güçlerin pençesinden kurtardı. Bu Afganistan halkı için büyük bir başarıdır. Afganistan’da ulusal ve birleşik bir hükümet kurmak, bölgede emperyalist destekli terörizmin büyümesini ve güçlenmesini önleyen bir güvenlik yaratmak, komşu milletler ve bölge arasındaki dostluğu güçlendirmek ve benzeri yönde her türlü çabayı destekliyoruz. .

İşgal güçlerinin sınır dışı edilmesi ve Afganistan’ın birçok ülke ile komşu olması, bölge ülkelerinin Afganistan’daki olumlu etkisi için iyi bir zemin oluşturabilir.

Afganistan hükümeti, ülkeyi geliştirmek için Pakistan, Hindistan, İran, Rusya ve Çin’in deneyimlerini ve kaynaklarını kullanabilir. Afganistan’daki yabancı yatırım, Afganistan’ın ulusal ve stratejik çıkarlarını ihlal etmemesi ve yeni sömürgeci bir karaktere sahip olmaması koşuluyla ülkenin büyümesi ve gelişmesi için olumlu olabilir.

Sömürge egemenliğine karşı çıkmak, ekonomik ilişkilere karşı çıkmak veya ülkede yabancı yatırımı yasaklamak anlamına gelmez. Bölge halkları ve hükümetleri arasında eşitlik, müdahale etmeme ve karşılıklı iş birliği ilkelerine dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi zorunludur.

Biz komünistler, dünyanın devrimci ve ilerici güçleri ile birlikte, Afganistan halkının kendi kaderini tayin hakkı, ulusal egemenlik hakkı, toprak bütünlüğü ve iyi komşuluk ilişkileri için mücadelesini savunuyoruz.Emperyalist güçlerin Afganistan’a ve kendi halkının kaderine herhangi bir müdahalesine karşıyız.

Demokratik haklar, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kadın özgürlüğü, modern evrensel eğitim ve sağlık için komünistlerin ve Afganistan’ın devrimci ve demokratik güçlerinin mücadelesini savunuyoruz.

‘Devrimci Demokrasi’ Örgütü, Hindistan.

Emek Partisi (Toufan), İran.

Pakistan Mazdoor Mahaz.

24 Ocak 2022

Kaynak : Erdogan Ahmet

Yorumlar