VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

ANIL ÇEÇEN:"SAVAŞLAR KADER DEĞİLDİR"

Türkiye Cumhuriyeti , yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini tamamlayarak geleceğe doğru emin adımlar ile ilerlerken aynı zamanda cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru da yönelmektedir . Bu durum içinde bulunulan günümüz konumunu daha da…

PROFESYONEL CANİLER

Özel askerlerin oluşturduğuözel ordular artık dev bir pazar.Bu pazarda ne satılıyor?Kapitalizmin tarihöncesindeki pamuk, tütün, haşhaş plantasyonlarında çalışmaya zorlanan kölelerin başına dikilen kırbaçlı adamların yerini profesyonel…

Mustafa Kemal Devrimleri

Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin Kaldırılması Kadınlara Siyasal Hakların Tanınması Şapka Devrimi Tekke, Zâviye ve Türbelerin Kapatılması Soyadı Kanunu Lâkap ve Unvanların…

Haydarpaşa’da 400. Pazar Eyleminde!

AKP iktidarının 2004’den itibaren Haydarpaşa Gar ve Liman ile çevresindeki 1 milyon m2’lik kamusal ve kentsel ve tarihi sit alanı olan bölgeyi ticaret ve iş merkezine dönüştürmek istemesi ve bu kapsamda Haydarpaşa Gara trenlerin…

Reislik, din ve bilinçaltının sesi

Derleyen: Ayşe Çavdar Sene 1938, aylardan ekim. II. Dünya Savaşı’nın başladığı 1 Eylül 1939’un 11 ay öncesi. Ama bütün Avrupa yaklaşmakta olanı seziyor. Faşizm-Nazizm istim üstünde; büyük saldırıya hazırlanıyor. Ve o günlerde,…