VATAN POSTASI
Yaşamımızı Savunmak Üzere,Duygu,Düşünce ve Davranış Birliğini Gerçekleştirmek İçin Varız.

27 Mayıs ve Yön Hareketinin Sınıfsal Eleştirisi

İşçi sınıfı metoduna göre: sosyal sınıflar açısından konulmadıkça hiçbir mesele ne anlaşılır, ne çözümlenir . Kalkınma da, Plan da, Devlet de, Demokrasi de, istihsal de, İstismar da,Reform da, Adalet de, Güvenlik de, Tasarruf da, Yatırım da,Eğitim de, Doğrultum da, Kültür de, Kooperatif de… toplum içinde ne varsa hepsi sosyal sınıflar açısından konulmadıkça
bugünkü dünyada aydınlığa kavuşturulamaz .Sınıf realitesi bir “bölücülük” değildir. Dünyada İşçi Sınıfı kadar derleyici ikinci bir güç bulunamaz. Toplumun bütün aşman sınık tabaka ve zümreler i Proletarya potasında erir. İşgücünün karşılığından başka şeyde gözü olmadığı için, Proletarya kimseyi ne sömürmeye , ne ezmeye gidemez . En sonunda sınıf olarak kendi kendisini de inkara çağrılı bulunduğu için, bugün de, yarın da her gerçeği gören için, hatta işverenlerin bile, hatta ağaların bile güvenine değen tek selamet körfezi İşçi Sınıfının yoludur . (s.81)
[su_document url=”https://vatanpostasiblog.files.wordpress.com/2018/02/27-mayis-ve-yon-hareketin-sinifsal-elestirisi.pdf” width=”700″ height=”700″]

Yorumlar